WordPress admin panelindeki logo değiştirme 4 adımda

WordPress admin panelindeki logo değiştirme işlemi oldukça kolaydır. İşlem adımlarını aşağıdaki şekilde gerçekleştirebilirsiniz:

  1. Yeni bir logo hazırlayın: WordPress admin panelinde kullanmak istediğiniz yeni logonuzu hazırlayın. Genellikle 16×16 piksel boyutunda bir favicon veya 32×32 piksel boyutunda bir logo kullanılır.
  2. FTP kullanarak logo dosyasını yükleyin: WordPress dosyalarını barındırdığınız sunucuya FTP kullanarak bağlanın ve /wp-content/themes/your-theme-name/admin/ klasörüne gidin. Burada “your-theme-name”, kullandığınız WordPress temasının adıdır. “Admin” klasörü yoksa, bir tane oluşturmanız gerekiyor. Daha sonra, yeni logonuzu logo.png olarak kaydedin ve /admin/ klasörüne yükleyin.
  3. functions.php dosyasını düzenleyin: WordPress yönetim paneli için kullanacağınız yeni logonun kullanılmasını sağlamak için temasının functions.php dosyasını düzenlemeniz gerekiyor. FTP kullanarak /wp-content/themes/your-theme-name/functions.php dosyasını açın ve aşağıdaki kodu dosyanın sonuna ekleyin:

WordPress admin panelindeki logo değiştirme 4 adımda

<?php function custom_login_logo() {
function custom_login_logo() {
echo '<style type="text/css">
h1 a { background-image: url('.get_bloginfo('template_directory').'/admin/logo.png) !important; }
</style>';
}
add_action('login_head', 'custom_login_logo');
?>

Bu kod, WordPress yönetim panelindeki varsayılan logo yerine yeni logonuzun kullanılmasını sağlar.

Yönetim panelinde yeni logonuzu görüntüleyin: Artık WordPress yönetim panelindeki yeni logonuzu görebilirsiniz. Yönetim paneline giriş yaparak değişikliği kontrol edebilirsiniz.
Bu işlemleri doğru bir şekilde takip ederseniz, WordPress admin panelindeki logo değiştirme işlemini başarıyla tamamlamış olursunuz.

Yorum yapın